Thứ Tư, 15 tháng 5, 2019

Gà Cú của Mít Trà Cú ai còn nhớ? (3 trận của nó tại Thomo)

Trận số 1 - Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone
Trận số 2 - Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Trận số 3 - Ấn Nút Play 2 Lần Khi Dùng Iphone

Sau khi Mít Trà Cú thắng trận thư hùng tại bồ 999 thì Tính Thomo đã mua lại con gà Cú này với giá 100 triệu. Hiện tại, chú Út Tráng đang dùng nó đổ mái. Trong tương lai nó có thể là 1 trong những con cọp trấn giữ bồ 999 trong những trận thư hùng. Xem thêm video đá gà khác: Đá gà Campuchia


Gà Cú của Mít Trà Cú ai còn nhớ? (3 trận của nó tại Thomo)
Oleh
Được tạo bởi Blogger.