Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018

Đá gà Campuchia Thomo mới nhất 2018 ngày 3/10

20 trận đá gà Thomo mới nhất ngày 3/10/2018. Xem thêm những ngày khác tại: Đá gà cựa sắt
Coi những trận Thomo hôm nay tại: Đá gà Campuchia Thomo . Hoặc anh em muốn xem

Trận số 1 - 2 - 3
Xổ 20

Trận số 4 - 5 - 6
Xổ 20

Trận số 7 - 8
Xổ 20

Trận số 9 - 10 - 11
Xổ 20

Trận số 12 "Gà tre"
Xổ 20

Trận số 13 - 14
Xổ 20

Trận số 15 "Gà tre"
Xổ 50

Trận số 16 - 17
Xổ 20

Trận số 18
Xổ 20

Trận số 19 - 20
Xổ 20
Đá gà Campuchia Thomo mới nhất 2018 ngày 3/10
4/ 5
Oleh
Được tạo bởi Blogger.